Substancje wywołujące reakcje alergiczne nazywane są alergenami, istnieją trzy główne grupy alergenów: wziewne, chemiczne i pokarmowe.

Alergeny wziewne dostają się do organizmu poprzez nos, oczy i drogi oddechowe. Są to czynniki znajdujące się w powietrzu, które mogą powodować uczulenie.

Alergeny wziewne ze względu na miejsce występowania dzieli się na zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Do pierwszej grupy zaliczane są pyłki roślin i niektóre grzyby, zaś do drugiej: kurz domowy, zwierzęta, pleśń.

Inny podział alergenów uwzględnia czas w jakim alergicy są wystawieni na ich działanie, są więc alergeny sezonowe – takie jak pyłki kwiatów, oraz całoroczne – takie jak kurz domowy.