Badania zlecane przez lekarzy POZ

Lekarz pierwszego kontaktu może zlecić szereg badań laboratoryjnych i obrazowych, które finansowane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jakiego rodzaju są to badania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W tych dwóch dokumentach odnaleźć można zasady oraz rodzaj badań, które mogą zostać zlecone przez lekarza rodzinnego.

Wśród nich znajdują się najczęściej zlecane badania hematologiczne, w ramach tych badań przeprowadzane są: morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, retikulocyty, OB, poziom glikozylacji hemoglobiny.

W ramach badania krwi prowadzone są również biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi, w ramach, których badane są: sód, potas, wapń, żelazo, stężenie transferyny,mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą; białko, proteinogram, albumina, kwas moczowy, cholesterol, triglicerydy, bilirubina, fosfataza alkaliczna i kwaśna całkowita, aminotransferaza, gammaglutamylotranspeptydaza, amylaza, kinaza kreatynowa, czynnik reumatoidalny, miano antystreptolizyn O, hormon tyreotropowy, VDRL, antygen Hbs-AgHBs.

Innymi często zlecanymi przez lekarzy badaniami, są badania moczu, w ramach, których diagnozowane są: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu, oceną oceną właściwości fizycznych i chemicznych, oznaczenie ilości: białka, glukozy, wapnia, amylazy.

W ramach POZ pacjenci kierowani są również na badania kału, ogólne, na obecność pasożytów lub krwi utajonej.

Inne badania to badania EKG i USG, zdjęcia radiologiczne, różnych partii ciała, badania mikrobiologiczne czyli posiewy moczu z antybiogramem, wymazu z gardła z antybiogramem, kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella. Pacjenci mogą również zostać skierowani na badania krzepnięcia w ramach, których badane są: wskaźnik protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, fibrynogen.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może także skierować pacjentów na kolonoskopię, gastroskopię oraz spirometrię.