Podstawowe badania profilaktyczne

Profilaktyk chorób jest niezwykle ważnym elementem, który pozwala lekarzom bardzo szybko zareagować na pierwsze symptomy chorób, co może mieć ogromne znaczenie dla wyleczenia czy zahamowania rozwoju choroby. Zalecane jest wykonywanie podstawowych badań profilaktycznych raz do roku.

Do czterdziestego roku życia mówi się przede wszystkim o badaniach ogólnych moczu, badaniach poziomu cukru we krwi oraz morfologii zaś po czterdziestce należy również kontrolować poziom cholesterolu we krwi. Istotnymi badaniami profilaktycznymi jest również mammografia piersi, która do 50 roku życia powinna być wykonywana co dwa lata, zaś po ukończeniu tego wieku – co roku.

Wśród podstawowych badań należy wymienić:

Morfologię krwi, która obejmuje badania biochemiczne krwi, z morfologii można dowiedzieć się, czy skład krwi zgodny jest z normą, oraz czy nie ma żadnego stanu zapalnego w organizmie.

Badania poziomu cukru, poziom cukru bada się również na podstawie zawartości we krwi glukozy. Są to odrębne od morfologii badania, ale przeprowadzane na podstawie tej samej próbki krwi.

Badania cholesterolu – profesjonalnie nazywane lipogramem, pokazują jaki jest poziom cholesterolu we krwi, oraz jaki jest rozkład dobrego i złego cholesterolu (której frakcji jest więcej).

Badania moczu – na podstawie badań moczu określany jest ogólny stan układu moczowego, oraz nerek. Badania moczu mogą również wskazywać na obecność infekcji w organizmie.

RTG płuc – ze względu na liczne choroby płuc występujące w społeczeństwie zaleca się również wykonywanie prześwietlenia płuc.

USG jamy brzusznej – to badanie pozwala na określenie w jakim stanie są żołądek, wątroba, woreczek żółciowy, pęcherz moczowy, trzustka czy dwunastnica.

Mammografia piersi – pozwala wykryć zmiany w obrębie piersi i szybko zareagować na początki raka piersi.

Badania profilaktyczne prostaty – zalecane mężczyzną po 40 roku życia, pozwalają na wykrycie raka prostaty, który obecnie jest jednym z najczęściej występujących u mężczyzn.