Zagrożenie życia

Stan nagłego zagrożenia zdrowia Prawo polskie oraz system opieki zdrowotnej, obok regularnej opieki świadczonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie na wizytę do lekarza można się umówić, przewiduje również sytuacje gdy nagle zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy lekarskiej. ...

Placówki medyczne

Rodzaje placówek opieki medycznej W Polsce po zmianach w ustawie z 2011 r. istnieje duża swoboda co do podmiotów, które mogą prowadzić działalność medyczną, w związku z tym istnieje również pewna różnorodność w zakresie placówek opieki medycznej, z jakich mogą skorzystać pacje...

Badania profilaktyczne

Podstawowe badania profilaktyczne Profilaktyk chorób jest niezwykle ważnym elementem, który pozwala lekarzom bardzo szybko zareagować na pierwsze symptomy chorób, co może mieć ogromne znaczenie dla wyleczenia czy zahamowania rozwoju choroby. Zalecane jest wykonywanie podstawowych badań pr...

Badania podstawowe

Badania zlecane przez lekarzy POZ Lekarz pierwszego kontaktu może zlecić szereg badań laboratoryjnych i obrazowych, które finansowane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jakiego rodzaju są to badania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie św...

Podstawowa opieka zdrowotna

Zasady funkcjonowania placówek POZ Podstawowa opieka zdrowotna jest to szereg świadczeń jakie powinna zapewnić placówka posiadająca uprawnienia POZ. Aby placów takie uprawnienia otrzymała musi zapewniać swoim pacjentom opiekę lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położ...