Magnetoterapia jest przez część specjalistów zaliczana do metod fizjoterapeutycznych, przez innych zaś do dziedzin medycyny niekonwencjonalnej. W leczeniu wykorzystywane są właściwości pola magnetycznego oraz pół o skrajnie niskiej częstotliwości. Istnieją metody, w których wykorzystywane jest zmienne pole magnetyczne oraz takie, które preferują stałe pole magnetyczne. Skuteczność działania tej metody nie została potwierdzona naukowo, często bywa ona mylona z terapią impulsowym polem elektromagnetycznym, która znajduje zastosowanie w ortopedii.