Rodzaje placówek opieki medycznej

W Polsce po zmianach w ustawie z 2011 r. istnieje duża swoboda co do podmiotów, które mogą prowadzić działalność medyczną, w związku z tym istnieje również pewna różnorodność w zakresie placówek opieki medycznej, z jakich mogą skorzystać pacjenci. Wśród nich należałoby wymienić:

Przychodnie POZ

Są to podstawowe placówki opieki zdrowotnej jakie można spotkać w naszym kraju. W ramach działalności tych placówek można skorzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki środowiskowej lub położnej. Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej finansowane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przychodnie prywatne

Są to jednostki, które zapewniają podstawową opiekę medyczną, jednak odpłatną. Istnieją przychodnie, które rozliczają się z pacjentami abonamentowo, w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub też bezpośrednio, jak podczas wizyty u dentysty.

Kliniki specjalistyczne

Klinika to specjalistyczny oddział szpitalny. W ramach działalności kliniki można skorzystać z pomocy lekarza wyspecjalizowanego w określonej dziedzinie medycyny. Bardzo często są jednostkami uniwersytetów lub jednostek badawczych i obok pracy w zakresie leczenia prowadzą również zajęcia dydaktyczne czy badania naukowe.

Szpitale

Najbardziej charakterystyczną cechą opieki szpitalnej jest to, że udzielana ona jest tam pacjentom w warunkach zamkniętych. Skierowanie do szpitala wypisuje lekarz rodzinny w sytuacji gdy stan zdrowia pacjenta wymaga stałej obserwacji i/lub opieki. Szpitale finansowane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sanatoria

Są to zakłady medyczne, które wykorzystują lecznicze właściwości terenów, na których są położone. W sanatoriach ważne jest połączenie walorów leczniczych z rekreacyjnymi. Wykorzystuje się tam położenie takiego obiektu, naturalne uwarunkowania oraz obecność przyrody. Do sanatorium można zostać skierowanym przez lekarza rodzinnego, ale również część sanatoriów prowadzi działalność komercyjną i umożliwia pacjentom, prywatne wykupienie sobie pobytu.