Zasady funkcjonowania placówek POZ

Podstawowa opieka zdrowotna jest to szereg świadczeń jakie powinna zapewnić placówka posiadająca uprawnienia POZ. Aby placów takie uprawnienia otrzymała musi zapewniać swoim pacjentom opiekę lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. Organizacyjnie zakładami POZ mogą być:

 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

 • różnego typu grupowe i indywidualne praktyki lekarskie, pielęgniarek środowiskowych i położnych.

Świadczenia w ramach POZ

Najogólniej rzecz ujmując w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci powinni mieć zapewnione leczenie oraz profilaktykę chorób, rehabilitację a także orzekanie o stanie zdrowia. W ramach POZ pacjentom przysługuje również prawo do skorzystania z karetki pogotowia, w ramach określonych przez Ministerstwo.

Co do zasad udzielania świadczeń w ramach POZ to powinny one być dostępne dla pacjentów w godzinach 8 – 18. Wyjątkiem jest tutaj opieka nocna oraz w dni świąteczne, gdzie dla każdego województwa istnieje wykaz placówek, które ją świadczą, z takiej opieki można skorzystać od 18 do 8 w przypadku nocnych dyżurów, oraz przez całą dobę w dni świąteczne.

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lekarz rodzinny powinien:

 • prowadzić profilaktykę chorób,

 • prowadzić profilaktykę wieku rozwojowego dziecka,

 • szczepić dzieci,

 • prowadzić profilaktykę chorób układu krążenia,

 • orzekać o stanie zdrowia,

 • udzielać porad w leczeniu chorzeń,

 • zapewnić diagnostykę laboratoryjną obrazową i nieobrazową,

 • kierować do specjalistycznych poradni lekarskich,

 • kierować na rehabilitację,

 • kierować do szpitala,

 • kierować do sanatoriów,

 • kierować do przewozu sanitarnego w ramach POZ,

 • zlecać przewóz sanitarny w ramach POZ,

 • zlecać świadczenia pielęgniarki środowiskowej w ramach POZ,

 • wystawiać zaświadczenia o stanie zdrowia,

 • wykonywać zabiegi w gabinecie oraz domu pacjenta.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są również świadczenia profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w szkołach, które realizowane są w godzinach lekcyjnych.