Rehabilitacja to zespół działań, które mają przywrócić pacjentowi pełną sprawność życiową, lub optymalną sprawność po odbytym urazie, przebytej chorobie. Ma ona szeroki wymiar bowiem do jej zadań należy przywrócenie nie tylko sprawności fizycznej, ale także społecznej i psychicznej choremu.

Model skutecznej rehabilitacji zakłada następujące jej cechy:

Powszechność – każdy pacjent bez względu na wiek, stopień niepełnosprawność, przebytą chorobę czy np. status majątkowy ma mieć do niej dostęp,

Wczesność – powinna zostać podjęta na jak najwcześniejszym etapie,

Ciągłość – powinna być prowadzona nieprzerwanie aż do odzyskania sprawności w funkcjach życia codziennego,

Kompleksowość – powinna być prowadzona równocześnie na wszystkich wymagających tego polach.