Rehabilitacja dzieci, to szeroka dziedzina, która ma zapewnić dzieciom prawidłowy rozwój, lub minimalizować ich niepełnosprawność wynikającą z wad wrodzonych lub uszczerbków zdrowia wynikłych z nieszczęśliwych wypadków czy przeżytych chorób.

W rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym wykorzystywana jest między innymi metoda NDT-Bobath, której zadaniem jest hamowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych wynikających z odmiennego niż w przypadku zdrowych dzieci odczuwania swego ciała, łagodzenie napięci mięśniowych, regularne ćwiczenia pozwalające na utrwalenie prawidłowych nawyków ruchowych oraz aktywizowanie dziecka, by starało się samo rozwijać odpowiednie przyzwyczajenia.