Zadaniem rehabilitacji jest przywrócenie choremu całkowitej, lub w zakresie takim jaki to możliwe, sprawność fizycznej, psychicznej i społecznej. Istnieje wiele różnych form rehabilitacji nastawionych na osiąganie konkretnych efektów, w tym dziale omówimy różne rodzaje rehabilitacji.