Stan nagłego zagrożenia zdrowia

Prawo polskie oraz system opieki zdrowotnej, obok regularnej opieki świadczonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie na wizytę do lekarza można się umówić, przewiduje również sytuacje gdy nagle zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy lekarskiej. Wówczas do dyspozycji pacjenta pozostają Izby Przyjęć i Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

Skorzystanie z opieki w ramach IP lub SOR-u zakłada wystąpienie u pacjenta nagłego zagrożenia zdrowia, które to jest definiowane jako stan , kiedy nagle pogarsza się zdrowie, a takie pogorszenie może powodować znaczące uszczerbki w funkcjonowaniu organizmu, uszkodzeniu ciała czy zagrożeniu życia. Samo przewidywanie pogorszenia się w krótkim czasie stanu zdrowia, który może prowadzić do wspomnianych wyżej następstw, jest już przesłanką do skorzystania z opieki medycznej w nagłych przypadkach.

Działalność szpitalnych Izb Przyjęć oraz Oddziałów Ratunkowych obejmuje pomoc w sytuacjach nagłych, gdy niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna. W ramach działalności tych jednostek udzielana jest pomoc między innymi w następującej formie: opatrywani ran, nieuruchomianie kręgosłupa i złamań, usunięcie ciała obcego, tamowanie różnego rodzaju krwawień, utrzymanie drożności dróg oddechowych, podtrzymywanie funkcji życiowych, cewnikowanie pęcherza moczowego, pomoc w przypadku zatruć, ostre zagrożenia ginekologiczno-położnicze, elektroterapia serca.

W ramach gdy występuje nagła potrzeba i zagrożenie życia, tego typu świadczenia mogą również udzielać niepubliczne zakłady opieki medycznej. Gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, to należy wezwać pogotowie, które udzieli pierwszej pomocy i przetransportuje w odpowiednich warunkach chorego do szpitala. Pogotowie powinno być wezwane do pacjenta jeśli zaobserwowano :

 • duszności,

 • bóle w klatce piersiowej,

 • nagłe bóle brzucha,

 • zaburzenia świadomości,

 • drgawki,

 • długotrwałe wymioty,

 • ukąszenie przez jadowite zwierze,

 • objawy uczuleniowe,

 • zatrucia,

 • poparzenia,

 • udary,

 • porażenie prądem,

 • wyziębienie organizmu,

 • próba samobójcza,

 • upadek z wysokości,

 • rana lub uraz uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.